Meglers Marked Poesi Fra En Boligjakt - Book
Eirik Willyson

Meglers Marked Poesi Fra En Boligjakt - Book

149,00 NOK

Meglers marked - Poesi fra en boligjakt - book from Eirik Willyson.


A collection of ridiculous texts and pictures from housing ads. Housing advertisements are often a whimsical mix of facts (such as "Tøyenbadet is popular for those who enjoy swimming") and attempts at poetry. And not infrequently, there is an insurmountable gap between what is described in the housing listings and the actual home. The ads will arouse the dream of home and the desire for luxury, but often they rather stir laughter, which this book is a clear proof of.


About the author Eirik Willyson (b. 1981) is an artist. In addition to the "Broker's Market" in the fall of 2016, he publishes the book "After Rain Comes" (Freckle Publishers) and the EP "A Capella Punk" (Rock n Roll Music). Willyson has written manuscript for several theater performances, most recently "Synkehull", where he was also an actor.


En samling lattervekkende tekster og bilder fra boligannonser. Kjensgjerninger, luftig poesi og vidvinkel-fotografi. Boligannonser er ofte en snodig blanding av kjensgjerninger (som at Tøyenbadet er populært for den som liker å bade) og forsøk på poesi. Og ikke sjelden er det en uoverstigelig kløft mellom hva som blir beskrevet i boligannonsene, og den faktiske boligen. Annonsene skal vekke boligdrømmen og begjæret etter luksus, men ofte vekker de heller latter, noe denne boken er et tydelig bevis på.


Om forfatteren Eirik Willyson (f. 1981) er kunstner. I tillegg til «Meglers marked» gir han høsten 2016 ut boken «Etter regn kommer råte» (Frekk forlag) og EP-en «A Capella Punk» (Rock n Roll Music). Willyson har skrevet manus til flere teaterforestillinger, senest «Synkehull», der han også var skuespiller.