Plakat i formatet 30x40 cm med oversikt over Bybane-traséen. Stoppestedene er direkte oversatt til engelsk, og har navn som Fire Arena, the Delete og the Devil’s Homestead. Uttrykket er inspirert av London Underground, og Bybanen har en lignende logo med rød sirkel med blått felt over.
Higren

Bybanen print - av Higren

499,00 NOK

Maind de gæpp! Print med kart over Bybane-traséen, direkte oversatt til engelsk. Finn ditt favorittstoppested: the Devil’s Homestead, the Delete, Cluster eller the Raw Muscle Pain. Reis helt fra the City Park til Bergen Flight Place.

Format 30x40 - Passer i standard ramme.

Plakaten sendes i solid papprør.